Skip links
EGZAMIN Digital Europe

— European Digital Certificate

European Digital Certificate to egzamin dla osób dorosłych i młodzieży, który weryfikuje kompetencje cyfrowe uczestnika. Jest egzaminem zgodnym z Europejską Ramą Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli DIGCOMP w wersji 1.0 oraz 2.0, które zawierają 21 kompetencji ramowych, zgrupowanych w pięciu obszarach.

Certyfikaty są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, obowiązującymi dla szkoleń realizowanych z dofinansowaniem środków unijnych. Szczegółowo wytyczne te zostały opisane w opracowaniu „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”.

— Egzamin DigComp

Egzamin weryfikuje kompetencje cyfrowe użytkowników podstawowych urządzeń, narzędzi oraz usług informacyjno-komunikacyjnych. Certyfikacja skierowana jest do każdej grupy społecznej, a walidacja wiedzy i umiejętności obejmuje zestaw pytań testowych na wybranym poziomie znajomości – poziom A (podstawowy), B (średniozaawansowany), C (zaawansowany).

DE M1

Umiejętność korzystania z informacji i z danych

poziomy A / B / C

DE M2

Komunikacja i współpraca

poziomy A / B / C

DE M3

Tworzenie treści cyfrowych

poziomy A / B / C

DE M4

Bezpieczeństwo

poziomy A / B / C

DE M5

Rozwiązywanie problemów

poziomy A / B / C

— Egzamin e-Nauczyciel

Egzamin weryfikuje kompetencje kadry dydaktycznej do efektywnego nauczania przedmiotów z wykorzystaniem narzędzi IT. Certyfikat jest skierowany do placówek oświatowych poszukujących pracowników dydaktycznych przygotowanych do pracy z wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

e-N M1

Prawo autorskie w edukacji

poziomy A / B / C

e-N M2

Zagrożenia w sieci

poziomy A / B / C

e-N M3

Narzędzia do zajęć zdalnych

poziomy A / B / C

— Egzamin European Graphic Design Certificate

Egzamin weryfikuje wiedzę uczestnika z zakresu szeroko pojętej grafiki przetwarzanej komputerowo. Egzamin jest realizowany w formie testowej z wykorzystaniem platformy egzaminacyjnej i składa się z czterech komplementarnych modułów, które sprawdzają umiejętności osób egzaminowanych w zakresie wiedzy związanej z grafiką komputerową.

EGDC M1

Grafika przetwarzana komputerowo

poziomy A / B / C

EGDC M2

Współdzielenie plików i prawo autorskie

poziomy A / B / C

EGDC M3

Grafika rastrowa

poziomy A / B / C

EGDC M4

Grafika wektorowa

poziomy A / B / C

Strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z sieci.
Szczegóły
Przesuń