Skip links
EGZAMIN GCCE

— Global Certification Centre Examination

Certyfikacja Global Certification Centre Examination odpowiada na dynamicznie zmieniające się wymogi rynku pracy, ma charakter powszechny, jest wystandaryzowana oraz ekonomicznie dostępna. Weryfikacja kompetencji cyfrowych odbywa się na platformie internetowej, jest niezależna od producentów sprzętu i oprogramowania komputerowego, a także niezależna od kraju, w którym jest prowadzona.

Egzamin GCCE został opracowany przez zespół programistów oraz ekspertów w dziedzinie nauczania, we współpracy z przedstawicielami środowisk pracodawców. Celem ich pracy było zapewnienie odpowiedniego poziomu egzaminu – zarówno od strony teoretycznej, merytorycznej, jak i pod względem praktycznych jego zastosowań, a certyfikat jest potwierdzeniem istotnych kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy.

— GCCE DigComp

Certyfikaty kompetencji Elementary Certificate of Computer Competence określają wiedzę we wszystkich 5 obszarach ramy DIGCOMP i zaświadczają o stopniu spełnienia wymagań kompetencyjnych dla każdego obszaru i poziomu w procentach (poziom A, B lub C).

GCCE M1

Informacja

poziomy A/ B / C

GCCE M2

Komunikacja

poziomy A/ B / C

GCCE M3

Tworzenie treści

poziomy A/ B / C

GCCE M4

Bezpieczeństwo

poziomy A/ B / C

GCCE M5

Rozwiązywanie problemów

poziomy A/ B / C

Strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z sieci.
Szczegóły
Przesuń