Skip links
RAMA DIGCOMP

— Europejskie Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli

Europejskie Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli, znane również jako DIGCOMP, to punkt odniesienia dla rozwoju i planowania strategicznego inicjatyw w zakresie kompetencji cyfrowych w Unii Europejskiej. DIGCOMP został opracowany przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC), czyli wewnętrzny dział Komisji Europejskiej, jako projekt naukowy konsultowany zarówno na poziomie europejskim, jak i państw członkowskich Unii Europejskiej. DIGCOMP zawiera opis 21 kompetencji ramowych zgrupowanych w 5 obszarach na różnych poziomach zaawansowania, a ich celem jest ułatwienie zrozumienia, czym są i do czego służą kompetencje cyfrowe w dzisiejszym świecie.

Pierwszy projekt DIGCOMP został przedstawiony w 2013 roku, z kolei w roku 2016 opublikowano ramę DIGCOMP 2.0, aktualizując w niej terminologię i model koncepcyjny, a także przedstawiając przykłady jego wdrożenia na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym. Kolejna wersja ramy, oznaczona jako DIGCOMP 2.1 (rok 2017) koncentruje się na rozszerzeniu początkowych trzech poziomów biegłości do bardziej szczegółowego opisu ośmiu poziomów oraz dostarczeniu sposobów ich praktycznego wykorzystania. W 2022 roku została opublikowana rama DIGCOMP 2.2 zawierająca nowe przykłady wiedzy, umiejętności oraz postaw związanych z nabywaniem kompetencji cyfrowych przez obywateli.

DigComp 1.0 ENG

DigComp 1.0 PL

DigComp 2.0 ENG

DigComp 2.0 PL

DigComp 2.1 ENG

DigComp 2.1 PL

DigComp 2.2 ENG

DigComp 2.2 PL

— Obszary i kompetencje ramy DIGCOMP

Kompetencje cyfrowe obejmują krytyczne i odpowiedzialne korzystanie z technologii cyfrowych zarówno podczas nauki, pracy, jak i udziału w życiu społecznym. Zgodnie z koncepcją uczenia się przez całe życie, określanej jako lifelong learning, zostały one wskazane przez Parlament Europejski w grupie ośmiu tzw. kompetencji kluczowych, niezbędnych w procesie samorealizacji i rozwoju osobistego oraz bycia aktywnym obywatelem. Kompetencje cyfrowe są bardzo szerokim pojęciem, a wraz z postępem technologicznym zmienia się ich zakres.

Europejskie Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli DIGCOMP przedstawiają charakterystyki poszczególnych kompetencji cyfrowych i grupują je w pięciu obszarach tematycznych:

Obszar 1 – Informacja i dane

Obszar 2 – Komunikacja i współpraca

Obszar 3 – Tworzenie treści cyfrowych

Obszar 4 – Bezpieczeństwo

Obszar 5 – Rozwiązywanie problemów

DIGCOMP

1. Informacja i dane

1.1 Przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie danych, informacji i treści cyfrowych

1.2 Ocena danych, informacji i treści cyfrowych

1.3 Zarządzanie danymi, informacjami i treściami cyfrowym

DIGCOMP

2. Komunikacja i współpraca

2.1 Komunikacja z wykorzystaniem technologii cyfrowych

2.2 Dzielenie się informacjami i zasobami z wykorzystaniem technologii cyfrowych

2.3 Aktywność obywatelska z wykorzystaniem technologii cyfrowych

2.4 Współpraca z wykorzystaniem technologii cyfrowych

2.5 Netykieta

2.6 Zarządzanie tożsamością cyfrową

DIGCOMP

3. Tworzenie treści cyfrowych

3.1 Tworzenie treści cyfrowych

3.2 Integracja i przetwarzanie treści cyfrowych

3.3 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji

3.4 Programowanie

DIGCOMP

4. Bezpieczeństwo

4.1 Narzędzia służące ochronie

4.2 Ochrona danych osobowych i prywatności

4.3 Ochrona zdrowia i dobrostanu

4.4 Ochrona środowiska

DIGCOMP

5. Rozwiązywanie problemów

5.1 Rozwiązywanie problemów technicznych

5.2 Rozpoznawanie potrzeb i rozwiązań technologicznych

5.3 Twórcze wykorzystywanie technologii cyfrowych

5.4 Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych

— Poziomy zaawansowania ramy DIGCOMP

Europejska Rama Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli w wersji DIGCOMP 1.0 oraz DIGCOMP 2.0 wyróżnia trzy poziomy zaawansowania:

A – Podstawowy

B – Średniozaawansowany

C – Zaawansowany

Z kolei w przypadku wersji ram kompetencji cyfrowych DIGCOMP 2.1 oraz DIGCOMP 2.2 zostało wyróżnionych osiem poziomów zaawansowania:

A1 i A2 – Podstawowy

B3 i B4 – Średniozaawansowany

C5 i C6 – Zaawansowany

D7 i D8 – Wysokospecjalistyczny

Powyższe opisy oraz klasyfikacje są zgodne z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”, które mają na celu zapewnienia niezbędnego poziomu koordynacji działań podejmowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie usług edukacyjnych.

Strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z sieci.
Szczegóły
Przesuń