Skip links
EGZAMIN ECCC

— Europejski Certyfikat Kompetencji Cyfrowych

Fundacja ECCC jest organizacją, której głównym celem jest promowanie koncepcji społeczeństwa wiedzy i upowszechniania kluczowych kompetencji. Jej aktywność skupia się na prowadzeniu prac badawczych związanych z rozwojem kompetencji cyfrowych, a jednym z efektów działań Fundacji jest wdrożenie systemu szkoleń i certyfikacji w standardzie ECCC. Fundacja ECCC koordynuje oraz nadzoruje prace związane z ciągłym rozwojem standardu certyfikacji ECCC. Standard ECCC wykracza jednak zdecydowanie poza obszar walidacji efektów kształcenia, ponieważ jest nie tylko certyfikacją, ale przede wszystkim jednolitym i rozbudowanym systemem szkoleniowo-egzaminacyjnym.

ECCC wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych na różnych poziomach: od podstawowego, poprzez średniozaawansowany, zaawansowany, aż po najwyższy – ekspercki. Kompetencje te zostały podzielone na kilka obszarów: Kompetencje Cyfrowe – DigComp, Technologie Informacyjne, Obszar Informatyczny, Obszar Techniczny oraz Obszar Branżowy. Wymienione obszary tworzą odpowiednie moduły certyfikacyjne, natomiast lista modułów jest rozszerzana w miarę potrzeb użytkowników. Zakresy kompetencji na poszczególnych poziomach i modułach precyzyjnie definiują sylabusy. Co istotne, wszyscy użytkownicy mogą skorzystać ze standardu ECCC.

— Obszar Kompetencje cyfrowe – DigComp

Moduły certyfikacji ECCC w tym obszarze odpowiadają obszarom ramy DIGCOMP.
W wersji 2.1 egzaminy dostępne są na ośmiu poziomach zaawansowania (od A1 do D8). Certyfikacja daje także możliwość podejścia do egzaminu zgodnie z poziomami zaawansowania funkcjonującymi w poprzednich wersjach ramy DIGCOMP, czyli A (podstawowy), B (średniozaawansowany) oraz C (zaawansowany).

DC2.1 M1

Informacja i dane

poziomy A1 / A2 / B3 / B4 / C5 / C6 / D7 / D8

DC2.1 M2

Komunikacja i współpraca

poziomy A1 / A2 / B3 / B4 / C5 / C6 / D7 / D8

DC2.1 M3

Tworzenie treści cyfrowych

poziomy A1 / A2 / B3 / B4 / C5 / C6 / D7 / D8

DC2.1 M4

Bezpieczeństwo

poziomy A1 / A2 / B3 / B4 / C5 / C6 / D7 / D8

DC2.1 M5

Rozwiązywanie problemów

poziomy A1 / A2 / B3 / B4 / C5 / C6 / D7 / D8

— Obszar Technologie Informacyjne – IT

Moduły certyfikacji ECCC w tym obszarze odpowiadają podstawowym obszarom wykorzystania komputera oraz poszczególnych typów narzędzi i usług z zakresu technologii informacyjnych. Każdy moduł sprawdza wiedzę oraz umiejętności korzystania z konkretnego rodzaju oprogramowania komputerowego. Certyfikacja w tym obszarze dostępna jest na czterech poziomach zaawansowania (A-D).

IT M1

Sprzęt i oprogramowanie komputerowe

poziomy A / B / C / D

IT M2

Edycja dokumentów

poziomy A / B / C / D

IT M3

Obliczenia arkuszowe

poziomy A / B / C / D

IT M4

Bazy danych

poziomy A / B / C / D

IT M5

Multimedia

poziomy A / B / C / D

IT M6

Technologie informacyjno-komunikacyjne

poziomy A / B / C / D

IT M7

Technologie mobilne

poziomy A / B / C / D

IT M8

Grafika biznesowa

poziomy A / B / C / D

— Obszar Informatyczny – CS

Moduły certyfikacji ECCC w tym obszarze dotyczą wykorzystania umiejętności cyfrowych w konkretnych obszarach zawodowych związanych z informatyką. Certyfikacja jest skierowana do pracowników sektora IT i oferuje cztery poziomy zaawansowania – od A do D.

CS M1

Programowanie

poziomy A / B / C / D

CS M2

Grafika komputerowa

poziomy A / B / C / D

CS M3

Tworzenie aplikacji internetowych

poziomy A / B / C / D

CS M4

Programowanie robotów

poziomy A / B / C / D

— Obszar Techniczny – AI

Moduły certyfikacji ECCC w tym obszarze procesów projektowania wspomaganego komputerowo, które mają zastosowanie w inżynierii budowlanej, mechanicznej oraz elektrycznej. Certyfikacja jest przewidziana na czterech poziomach zaawansowania (A-D).

AI M1

Projektowanie dwuwymiarowe (CAD 2D)

poziomy A / B / C / D

AI M2

Projektowanie przestrzenne (CAD 3D)

poziomy A / B / C / D

— Obszar Branżowy – VI

Moduły certyfikacji ECCC w tym obszarze odnoszą się do wykorzystania kompetencji cyfrowych oraz technologii informatycznych w konkretnych branżach oraz dziedzinach zawodowych. Certyfikacja odbywa się na jednym poziomie zaawansowania, a jej zakres obejmuje zarówno zagadnienia tematyczne ściśle związane z wybranym obszarem branżowym, jak i te, dotyczące obsługi urządzeń, narzędzi oraz usług cyfrowych.

VI M1

e-Nauczanie

poziom ogólny

VI M2

Testowanie oprogramowania

poziom ogólny

VI M3

Obsługa turystyki

poziom ogólny

VI M4

Multimedia w dydaktyce

poziom ogólny

VI M5

Komputer w edukacji wczesnoszkolnej

poziom ogólny

VI M6

e-Urząd

poziom ogólny

VI M7

e-Marketing

poziom ogólny

VI M8

Technologie interaktywne

poziom ogólny

VI M9

Grafika dla fotografów

poziom ogólny

VI M10

Roboty

poziom ogólny

VI M11

Zarządzanie obiegiem dokumentów

poziom ogólny

VI M12

Bezpieczeństwo informacji

poziom ogólny

VI M13

Zielone biuro

poziom ogólny

VI M14

Planowanie i śledzenie przedsięwzięć

poziom ogólny

VI M15

Kadry i Płace

poziom ogólny

VI M16

Obsługa biura

poziom ogólny

VI M17

Techniki sprzedaży

poziom ogólny

VI M18

Finanse i Księgowość

poziom ogólny

VI M19

Projektowanie przestrzenne Rhinoceros

poziom ogólny

VI M20

Służba zdrowia

poziom ogólny

VI M21

Zdalne nauczanie wg Google Classroom

poziom ogólny

VI M22

Zarządzanie zasobami ludzkimi

poziom ogólny

VI M23

Zarządzanie potrzebami energetycznymi

poziom ogólny

VI M24

Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych

poziom ogólny

VI M25

Programowanie 3D

poziom ogólny

VI M26

Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi

poziom ogólny

VI M27

Technologie cyfrowe w prowadzeniu gospodarstwa rolnego

poziom ogólny

VI M28

Projektowanie i tworzenie stron WWW

poziom ogólny

VI M29

E-usługi publiczne i e-finanse

poziom ogólny

— Obszar Zintegrowany System Kwalifikacji – ZSK

Zintegrowany System Kwalifikacji porządkuje różne kwalifikacje w jednym, powszechnie dostępnym rejestrze. Określa zasady potwierdzania funkcjonujących w nim kwalifikacji oraz gwarantuje wysoką jakość certyfikatów zawodowych. Walidacji składa się z dwóch etapów: egzaminu teoretycznego (testu wiedzy) oraz egzaminu praktycznego.

ZSK M1

Prowadzenie obsługi biura

poziom 3 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z sieci.
Szczegóły
Przesuń