Skip links
EGZAMIN ICVC

— International Competence Verification Centre

ICVC Certyfikacja Sp. z o. o. realizuje zintegrowany proces wieloetapowej walidacji i certyfikacji, prowadzący do uzyskania formalnych kwalifikacji do wykonywania danego zawodu. Certyfikacja dotyczy kwalifikacji nieuregulowanych przepisami prawa, których nadawanie odbywa się na zasadzie swobody działalności gospodarczej.

Kwalifikacje rynkowe to kwalifikacje wypracowane przez różne środowiska (organizacje społeczne, zrzeszenia, korporacje lub inne podmioty) na podstawie zgromadzonych przez nie doświadczeń. Oznacza to, że kwalifikacje ICVC powstały i funkcjonują na „wolnym rynku” kwalifikacji. Każda z kwalifikacji kończy się uzyskaniem Certyfikatu ICVC.

— Przykładowe kwalifikacje ICVC

Certyfikat ICVC poświadcza poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych certyfikowanej osoby odpowiadający normie jakościowej systemu ICVC. Gwarantuje pełną i weryfikowalną bezstronność procesu kwalifikacji, jak również jego trafność i rzetelność.

ICVC/OD

Administrator baz danych

poziom ogólny

ICVC/SI

Administrator stron internetowych

poziom ogólny

ICVC/GK

Grafik komputerowy

poziom ogólny

ICVC/MGK

Marketing z elementami grafiki komputerowej

poziom ogólny

ICVC/OD

Operator wprowadzania danych

poziom ogólny

ICVC/BEM

Pracownik biurowy z elementami e-marketingu

poziom ogólny

ICVC/BEK

Pracownik biurowy z elementami obsługi komputera

poziom ogólny

ICVC/BSM

Pracownik biurowy z elementami social media

poziom ogólny

ICVC/PSI

Programista stron WWW

poziom ogólny

ICVC/SKFK

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera

poziom ogólny

Strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z sieci.
Szczegóły
Przesuń